نمایش دادن همه 4 نتیجه

پمپ آب ایسپا ( ESPA )

Q ( min ) 20 – 66    دبی

H ( min)  40  ارتفاع

H ( max) 44  ارتفاع

2900  r/pm            دور در دقیقه

پمپ آب گراندفوس ( GRANDFOS )

Q     6/3   m/h       متر مکعب در ساعت

H (min) 13/8

H ( max)  27/7

پمپ آب لوورا ( LOWARA )

Q       155            لیتر بر دقیقه

KW    1/1   کیلو وات  توان

HP     1/46  اسب